01
Advokátska kancelária

Poskytovanie právnych služieb nepovažujeme len za rutinnú náplň práce, ale zároveň ako naše poslanie.

01/5
02
Právne služby
Právne služby

PORTFÓLIO
SLUŽIEB.

Ak ste v rámci našich právnych oblastí nenašli riešenie, neváhajte nás kontaktovať, pretože spolupracujeme s odborníkmi aj z iných odvetví.

Občianske právo

Poskytovanie právnych služieba právnej pomoci v oblasti občianskeho práva, vrátane rodinného práva, vypracovanie širokého typu zmlúv, analýzy právnych problémov v rôznych oblastiach občianskeho práva, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, komplexné zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi.

+ Viac
+ Zavrieť

Trestné právo

Obhajoba v trestnom konaní, zastupovanie poškodených v rámci trestného konania.

+ Viac
+ Zavrieť

Exekučné právo

Komplexné právne služby v oblasti exekučného práva, zastupovanie oprávnených a povinných, analýzy praktických problémov v rámci výkonu exekučného konania a v jeho postupe, zastupovanie tretích osôb dotknutých výkonom exekúcie.

+ Viac
+ Zavrieť

Konkurzné právo

Právna pomoc pri riešení úpadku konkurzom aj pre fyzické osoby, analýzy konkrétnych prípadov prihlasovanie pohľadávok do konkurzného a reštrukturalizačného konania, zastupovanie veriteľov.

+ Viac
+ Zavrieť

Realitný právny servis

Kompletný právny servis a právna pomoc pri prevode nehnuteľností, vypracovanie zmlúv, zastupovanie v rámci katastrálneho konania, analýzy, vypracovanie zmlúv o zriadených vecných práv k cudzím veciam (vecné bremená, záložné práva).

+ Viac
+ Zavrieť
02/5
03
Advokátska kancelária

Základným kameňom na ceste k želanému úspechu klienta je len individuálny prístup ku každému klientovi.

Od počiatku volíme postup smerujúci ku komplexnému riešeniu konkrétneho právneho problému, čo potvrdzuje množstvo spokojných klientov.
03/5
04
Predstavenie

promptné riešenia, flexibilita a individuálny prístup je vždy zárukou spokojnosti klienta.

Nadobudnuté skúsenosti

Ako advokát pôsobím po dlhoročných skúsenostiach v rôznych oblastiach práva.

Advokátska komora

Som zapísaný v zozname advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7775.

Dosiahnuté vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie som ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som aj zložil rigoróznu skúšku.

Poučenie klienta advokátom

podľa § 1c zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 6 zák. č. 136/ (ďalej len ako „Poučenie“)

+ Stiahnuť
04/5
05
Kontaktné informácie

Na Vaše otázky radi odpovieme, prípadne si RADI DOHODNEME AJ osobné stretnutie.

Kontaktné
informácie

+421 908 933 450 | advokat@akmikus.sk

Sídlo kancelárie
a fakturačné údaje

JUDr. Marek Mikuš, advokát

Stráž 223, 960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO 52299856 | DIČ 1083861625

Ukázať na mape
05/5

Na Vašom súkromí nám záleží.

Používame cookies.
Na našom webovom sídle používame súbory cookies pre správne fungovanie, analýzu návštevnosti a poskytovanie funkcií sociálnych médií. Informácie o používaní našej webstránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.
Nastavenie